14. oktober 2023: «Åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger», seminardag Finsland bedehus, Kristiansand.

Seminardag: «Åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger i menigheten. Hvordan skjelne det sunne og sanne fra det falske?»

Denne seminardagen vil vi sette fokus på et viktig – og utfordrende! – tema: At vi trenger å utvikle åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger som brer seg i menigheten og fører oss «bort fra den oppriktige og rene hengivenheten mot Kristus». Hvordan kan vi gjenkjenne det sunne og sanne og avsløre det falske? 

Geir Otto Holmås vil undervise under denne seminardagen. Han har blant annet skrevet om disse tingene i boka «Ved en korsvei. Åpent brev til mine karismatiske venner» (2018), og har undervist om åndelig dømmekraft og behovet for å skjelne i mange ulike sammenhenger. 

I løpet av dagen vil blant annet disse temaene bli belyst:
– Hva er åndelig dømmekraft, og hvorfor er det så nødvendig i dag?
– Hvordan tidsånden svekker menighetens beredskap mot forførelse
– Fenomenet New Apostolic Reformation (NAR) og annen nyåndelig påvirkning i kirka i dag
– På hvilke typiske punkter er det vi lett sporer av eller lar oss forføre?
– «Back to basic»: Ordet om korset som nøkkelen til menighetens kraft

Det er gratis inngang, men det vil bli tatt opp en kollekt under arrangementet. Det vil bli servert lunsj underveis.

Velkommen!

Arrangør: Finsland bedehus 

Se mindre

10.-12. november 2023: «Åndskampen i tida vår og behovet for åndelig dømmekraft i menigheten», Strand leirsted, Sandefjord (Eget arrangement)

I november inviterer jeg til ei seminarhelg med et veldig aktuelt tema: Hva betyr det at kirka står i en åndskamp, i ei tid hvor mange kristne begynner å kjenne på realiteten i dette mer på kroppen? Hvordan forholder vi oss som troens folk til dette på en sunn og bibelsk måte? 

Vi lever i ei tid med store og raske endringer. Vår lojalitet mot evangeliets sannhet er under press både gjennom endringer innenfra kirka og utenfra i en kultur som ofte beskrives som etterkristen. Mange kjenner derfor et økende behov for å ruste seg og forstå mer. Seminaret vil belyse ulike strømninger i kirka om dagen og behovet for å utvikle større åndelig dømmekraft. Det vil også bli satt særlig fokus på åndsvirkeligheten bak kampen som utspiller seg mellom godt og ondt. 

Målet med helga er å samle kristne som vil stå på evangelisk og bibelsk grunn så vi kan styrke, utruste og gi hverandre større frimodighet – gjennom undervisning, vitnesbyrd og fellesskap. 

Jeg vil selv ha hovedansvaret for undervisningen, men har med meg psykologen Ove Heradstveit, som kommer til å dele sitt sterke personlige vitnesbyrd om utfrielse fra mørkets makter og ellers bidra inn i undervisning og samtale.

I løpet av helga blir det mye undervisning, god tid til samtale og erfaringsdeling og mulighet for å knytte nye kontakter.

Kom gjerne sammen med noen du kjenner, eller som gruppe.

NB! NY PÅMELDINGSFRIST: 9. november.

For mer info om innhold, rammer, pris og påmelding til helga, se

Mitt samtaletilbud

Fokus og innhold i samtalene jeg tilbyr

Som del av virksomheten min tilbyr jeg sjelesorg- og veiledningssamtaler.

Jeg driver både mer tradisjonell sjelesorg (hjelp i livsutfordringer og kriser), åndelig veiledning (med fokus på personlig bønneliv og vandringen med Gud), og veiledning for mennesker i leder- eller tjenestefunksjoner i kristen sammenheng. Dette er en generell beskrivelse av profilen på samtaletilbudet mitt; når en samtalerelasjon først er etablert, er jeg ikke så opptatt av å trekke grenser mellom de ulike samtaletypene (om ikke den som søker samtale har et uttrykkelig ønske om det). 

Jeg er verken terapeut eller livsstils- og livsmestringscoach, men nettopp kristen sjelesørger. Et hovedfundament for samtalene er at Jesu kors og forsoningens realitet er grunnen for den dypeste og mest fundamentale frihet og gjenopprettelse vi kan oppleve. Når det er naturlig, bruker jeg forbønn og «lyttende» bønn som en del av samtalen. Jeg bruker ingen spesielle «verktøy» eller metoder.

I tillegg til min bakgrunn som teolog, bibellærer og forkynner, har jeg flere års erfaring som sjelesørger og veileder gjennom egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende, fra retreatsammenheng, og fra en periode som studentprest ved NLA Høyskolen i Oslo.  

Litt om det praktiske

Jeg har mennesker i samtale fra hele landet. I hovedsak gjennomføres derfor samtalene digitalt gjennom videomøte. Dette kan kanskje høres litt uvant ut, men jeg opplever i det store og hele at det fungerer godt. Noen som søker samtale foretrekker heller telefon, og jeg er også åpen for det. I begrenset omfang tar jeg imot til samtale hjemme der jeg bor i Moss. 

Når jeg starter opp en ny samtalerelasjon, forplikter vi oss i første omgang gjensidig for tre samtaler. Etter dette gjør vi opp status og avgjør om dette er noe vi skal gå videre med. Dette gir frihet begge veier til å finne ut om tingene fungerer.  

En samtaletime varer 60 minutter. 

Jeg pleier normalt å gjøre ny avtale om samtale fra gang til gang. 

Ved forespørsel om samtale send fortrinnsvis en e-post til goholmaas@gmail.com, så vil jeg svare så fort jeg kan.

Om formidlings- og taleoppdrag

De siste ti årene har jeg brukt mye av tiden min til forkynnelse, retreatledelse, seminarvirksomhet og undervisning i ulike kristne sammenhenger. 

Som forkynner brenner jeg spesielt for å formidle sentrale, klassiske tema fra Bibelen og vekkelseskristendommen slik at de blir forståelige i dag.

Dette er temaer jeg ofte og gjerne underviser:

 • Korsets kraft og forsoningens betydning
 • Åndelig dømmekraft i møte med ulike strømninger i tida og menigheten  
 • Åndsvirkeligheten og kampen mot det onde
 • Gudsfrykt og lydighet
 • Guds ledelse
 • Nådegaver og Den hellige ånds gjerning
 • Bibelens autoritet og rolle i troens liv
 • Vekkelsen vi trenger

Jeg kjenner også stor glede ved å drive med bibelundervisning og bibelutleggelse. Som forkynner er det et mål for meg å forene kunnskapen jeg har tilegnet meg som bibelforsker med dyp kristen erfaring. 

Jeg forkynner og formidler innenfor ulike formater, som: 

 • Taleoppdrag på gudstjenester og møter
 • Enkeltseminarer og seminardager
 • Møte- og seminarhelger
 • Retreater, fortrinnsvis temaretreater
 • Bibelundervisning

Jeg inviterer også til møte- og seminarhelger jeg selv står ansvarlig for. 

Jeg tar taleoppdrag over hele landet. 

Jeg har i liten grad anledning til å tilpasse eller strømlinjeforme det jeg formidler etter «lokale» konsepter eller opplegg. Det handler dels om tidsbruk, dels om at jeg opplever at jeg fungerer best i nådegaven som forkynner når jeg er fri til å justere underveis og la Ånden lede. 

Fordi jeg lever av dette, må jeg normalt ta et honorar, i tillegg til dekning av reise. Størrelsen på honoraret gjøres etter nærmere avtale.  

Smakebiter på ulike tema jeg formidler finner du under fanen «Opptak av taler».

Ved forespørsel om tale- eller undervisningsoppdrag send fortrinnsvis en e-post til goholmaas@gmail.com, så vil jeg svare så fort jeg kan.