Velkommen!

Navnet mitt er Geir Otto Holmås, og jeg er teolog og forkynner, sjelesørger og veileder.  

Det jeg ønsker å formidle er praktisk og livsnær kristendom som går «back to basic»: Å være kristen er å bygge livet på det Gud har gitt gjennom forsoningen og Jesu død for våre synder så det fører til et gudfryktig liv i Den hellige ånd – i fellesskap med andre som går den samme veien. Sann bibelsk kristendom er livsnær og enkel, men rommer også tankemessige dyp vi behøver å trenge inn i for å vokse i troen og livet med Gud. Som forkynner og veileder er jeg opptatt av å hente frem og aktualisere gamle, velprøvde trossannheter som jeg er overbevist om stadig vekk er nøklene til sann kristen vekkelse og vekst. Derfor tittelen på sida. 

På sida vil jeg presentere det jeg driver med for deg som vil vite litt mer eller ønsker å komme i kontakt med meg (for eksempel for forespørsel om taleoppdrag elle sjelesorg). Jeg kommer også til å informere løpende om åpne arrangementer der jeg taler eller underviser. På litt sikt planlegger jeg å bruke sida mer aktivt til å blogge og dele det jeg har på hjertet.