Mitt samtaletilbud

Fokus og innhold i samtalene jeg tilbyr

Som del av virksomheten min tilbyr jeg sjelesorg- og veiledningssamtaler.

Jeg driver både mer tradisjonell sjelesorg (hjelp i livsutfordringer og kriser), åndelig veiledning (med fokus på personlig bønneliv og vandringen med Gud), og veiledning for mennesker i leder- eller tjenestefunksjoner i kristen sammenheng. Dette er en generell beskrivelse av profilen på samtaletilbudet mitt; når en samtalerelasjon først er etablert, er jeg ikke så opptatt av å trekke grenser mellom de ulike samtaletypene (om ikke den som søker samtale har et uttrykkelig ønske om det). 

Jeg er verken terapeut eller livsstils- og livsmestringscoach, men nettopp kristen sjelesørger. Et hovedfundament for samtalene er at Jesu kors og forsoningens realitet er grunnen for den dypeste og mest fundamentale frihet og gjenopprettelse vi kan oppleve. Når det er naturlig, bruker jeg forbønn og «lyttende» bønn som en del av samtalen. Jeg bruker ingen spesielle «verktøy» eller metoder.

I tillegg til min bakgrunn som teolog, bibellærer og forkynner, har jeg flere års erfaring som sjelesørger og veileder gjennom egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende, fra retreatsammenheng, og fra en periode som studentprest ved NLA Høyskolen i Oslo.  

Litt om det praktiske

Jeg har mennesker i samtale fra hele landet. I hovedsak gjennomføres derfor samtalene digitalt gjennom videomøte. Dette kan kanskje høres litt uvant ut, men jeg opplever i det store og hele at det fungerer godt. Noen som søker samtale foretrekker heller telefon, og jeg er også åpen for det. I begrenset omfang tar jeg imot til samtale hjemme der jeg bor i Moss. 

Når jeg starter opp en ny samtalerelasjon, forplikter vi oss i første omgang gjensidig for tre samtaler. Etter dette gjør vi opp status og avgjør om dette er noe vi skal gå videre med. Dette gir frihet begge veier til å finne ut om tingene fungerer.  

En samtaletime varer 60 minutter. 

Jeg pleier normalt å gjøre ny avtale om samtale fra gang til gang. 

Ved forespørsel om samtale send fortrinnsvis en e-post til goholmaas@gmail.com, så vil jeg svare så fort jeg kan.