Evangeliet

Korsets kraft

Undervisning menighetsweekend Norkirken Sandefjord, august 2020

Fri fra skammen

Undervisning menighetsweekend Norkirken Sandefjord, august 2020

Guds nærvær

Del 1 og 2, Logos bibelundervsining, juni 2020