«Åndskampen og behovet for åndelig dømmekraft i tida vi lever i», Møtehelg Fjellheim Misjonsforsamling, Tromsø

26.-28. januar 2024

Vi lever i ei tid som er et rop til oss kristne om å våkne opp for at vi står i en åndelig kamp. Den svenske teologen Olof Edsinger har satt søkelys på dette i sin nye bok Farlige for fienden: En bok om den åndelige kampen – og hvordan den kan vinnes. Åndskampen utspiller seg på flere plan: i vårt personlige liv, i menigheten og i forhold til «tidsånden» og utviklingen i samfunnet. Dyptgripende endringer i kulturen og i menighetene våre setter vår lojalitet mot evangeliet og trofasthet mot Kristus på prøve. Under denne møtehelga vil vi fokusere på det store behovet i dag for å utvikle åndelig dømmekraft, og hva det betyr i praksis. Dette er noen av hovedtemaene som vil bli tatt opp: 

  •  Hvordan forholder vi oss som kristne til åndsvirkeligheten og at vi står i en kamp mot mørkets krefter?
  • Hva er åndelig dømmekraft, og hvorfor er det så stort behov for det i menigheten nå?
  •  Litt om den spesielle nådegaven til å skjelne ånder
  •  Dømmekraft i møte med aktuelle strømninger – i menigheten og samfunnet
  •  Nøkkelen til seier: En menighet som kjenner og lever i korsets kraft

Arrangementet er åpent for alle.

«Åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger», seminardag Finsland bedehus, Kristiansand.

14. oktober 2023

Seminardag: «Åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger i menigheten. Hvordan skjelne det sunne og sanne fra det falske?»

Denne seminardagen vil vi sette fokus på et viktig – og utfordrende! – tema: At vi trenger å utvikle åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger som brer seg i menigheten og fører oss «bort fra den oppriktige og rene hengivenheten mot Kristus». Hvordan kan vi gjenkjenne det sunne og sanne og avsløre det falske? 

Geir Otto Holmås vil undervise under denne seminardagen. Han har blant annet skrevet om disse tingene i boka «Ved en korsvei. Åpent brev til mine karismatiske venner» (2018), og har undervist om åndelig dømmekraft og behovet for å skjelne i mange ulike sammenhenger. 

I løpet av dagen vil blant annet disse temaene bli belyst:
– Hva er åndelig dømmekraft, og hvorfor er det så nødvendig i dag?
– Hvordan tidsånden svekker menighetens beredskap mot forførelse
– Fenomenet New Apostolic Reformation (NAR) og annen nyåndelig påvirkning i kirka i dag
– På hvilke typiske punkter er det vi lett sporer av eller lar oss forføre?
– «Back to basic»: Ordet om korset som nøkkelen til menighetens kraft

Det er gratis inngang, men det vil bli tatt opp en kollekt under arrangementet. Det vil bli servert lunsj underveis.

Velkommen! 

«Åndskampen i tida vår og behovet for åndelig dømmekraft i menigheten», Strand leirsted, Sandefjord (Eget arrangement)

10.-12. november 2023

I november inviterer jeg til ei seminarhelg med et veldig aktuelt tema: Hva betyr det at kirka står i en åndskamp, i ei tid hvor mange kristne begynner å kjenne på realiteten i dette mer på kroppen? Hvordan forholder vi oss som troens folk til dette på en sunn og bibelsk måte? 

Vi lever i ei tid med store og raske endringer. Vår lojalitet mot evangeliets sannhet er under press både gjennom endringer innenfra kirka og utenfra i en kultur som ofte beskrives som etterkristen. Mange kjenner derfor et økende behov for å ruste seg og forstå mer. Seminaret vil belyse ulike strømninger i kirka om dagen og behovet for å utvikle større åndelig dømmekraft. Det vil også bli satt særlig fokus på åndsvirkeligheten bak kampen som utspiller seg mellom godt og ondt. 

Målet med helga er å samle kristne som vil stå på evangelisk og bibelsk grunn så vi kan styrke, utruste og gi hverandre større frimodighet – gjennom undervisning, vitnesbyrd og fellesskap. 

Jeg vil selv ha hovedansvaret for undervisningen, men har med meg psykologen Ove Heradstveit, som kommer til å dele sitt sterke personlige vitnesbyrd om utfrielse fra mørkets makter og ellers bidra inn i undervisning og samtale.

I løpet av helga blir det mye undervisning, god tid til samtale og erfaringsdeling og mulighet for å knytte nye kontakter.

Kom gjerne sammen med noen du kjenner, eller som gruppe.

NB! NY PÅMELDINGSFRIST: 9. november.

For mer info om innhold, rammer, pris og påmelding til helga, se