«Åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger», seminardag Finsland bedehus, Kristiansand.

14. oktober 2023

Seminardag: «Åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger i menigheten. Hvordan skjelne det sunne og sanne fra det falske?»

Denne seminardagen vil vi sette fokus på et viktig – og utfordrende! – tema: At vi trenger å utvikle åndelig dømmekraft i møte med usunne strømninger som brer seg i menigheten og fører oss «bort fra den oppriktige og rene hengivenheten mot Kristus». Hvordan kan vi gjenkjenne det sunne og sanne og avsløre det falske? 

Geir Otto Holmås vil undervise under denne seminardagen. Han har blant annet skrevet om disse tingene i boka «Ved en korsvei. Åpent brev til mine karismatiske venner» (2018), og har undervist om åndelig dømmekraft og behovet for å skjelne i mange ulike sammenhenger. 

I løpet av dagen vil blant annet disse temaene bli belyst:
– Hva er åndelig dømmekraft, og hvorfor er det så nødvendig i dag?
– Hvordan tidsånden svekker menighetens beredskap mot forførelse
– Fenomenet New Apostolic Reformation (NAR) og annen nyåndelig påvirkning i kirka i dag
– På hvilke typiske punkter er det vi lett sporer av eller lar oss forføre?
– «Back to basic»: Ordet om korset som nøkkelen til menighetens kraft

Det er gratis inngang, men det vil bli tatt opp en kollekt under arrangementet. Det vil bli servert lunsj underveis.

Velkommen!