«Åndskampen og behovet for åndelig dømmekraft i tida vi lever i», Møtehelg Fjellheim Misjonsforsamling, Tromsø

26.-28. januar 2024

Vi lever i ei tid som er et rop til oss kristne om å våkne opp for at vi står i en åndelig kamp. Den svenske teologen Olof Edsinger har satt søkelys på dette i sin nye bok Farlige for fienden: En bok om den åndelige kampen – og hvordan den kan vinnes. Åndskampen utspiller seg på flere plan: i vårt personlige liv, i menigheten og i forhold til «tidsånden» og utviklingen i samfunnet. Dyptgripende endringer i kulturen og i menighetene våre setter vår lojalitet mot evangeliet og trofasthet mot Kristus på prøve. Under denne møtehelga vil vi fokusere på det store behovet i dag for å utvikle åndelig dømmekraft, og hva det betyr i praksis. Dette er noen av hovedtemaene som vil bli tatt opp: 

  •  Hvordan forholder vi oss som kristne til åndsvirkeligheten og at vi står i en kamp mot mørkets krefter?
  • Hva er åndelig dømmekraft, og hvorfor er det så stort behov for det i menigheten nå?
  •  Litt om den spesielle nådegaven til å skjelne ånder
  •  Dømmekraft i møte med aktuelle strømninger – i menigheten og samfunnet
  •  Nøkkelen til seier: En menighet som kjenner og lever i korsets kraft

Arrangementet er åpent for alle.