10.-12. november 2023: «Åndskampen i tida vår og behovet for åndelig dømmekraft i menigheten», Strand leirsted, Sandefjord (Eget arrangement)

I november inviterer jeg til ei seminarhelg med et veldig aktuelt tema: Hva betyr det at kirka står i en åndskamp, i ei tid hvor mange kristne begynner å kjenne på realiteten i dette mer på kroppen? Hvordan forholder vi oss som troens folk til dette på en sunn og bibelsk måte? 

Vi lever i ei tid med store og raske endringer. Vår lojalitet mot evangeliets sannhet er under press både gjennom endringer innenfra kirka og utenfra i en kultur som ofte beskrives som etterkristen. Mange kjenner derfor et økende behov for å ruste seg og forstå mer. Seminaret vil belyse ulike strømninger i kirka om dagen og behovet for å utvikle større åndelig dømmekraft. Det vil også bli satt særlig fokus på åndsvirkeligheten bak kampen som utspiller seg mellom godt og ondt. 

Målet med helga er å samle kristne som vil stå på evangelisk og bibelsk grunn så vi kan styrke, utruste og gi hverandre større frimodighet – gjennom undervisning, vitnesbyrd og fellesskap. 

Jeg vil selv ha hovedansvaret for undervisningen, men har med meg psykologen Ove Heradstveit, som kommer til å dele sitt sterke personlige vitnesbyrd om utfrielse fra mørkets makter og ellers bidra inn i undervisning og samtale.

I løpet av helga blir det mye undervisning, god tid til samtale og erfaringsdeling og mulighet for å knytte nye kontakter.

Kom gjerne sammen med noen du kjenner, eller som gruppe.

NB! NY PÅMELDINGSFRIST: 9. november.

For mer info om innhold, rammer, pris og påmelding til helga, se

Om formidlings- og taleoppdrag

De siste ti årene har jeg brukt mye av tiden min til forkynnelse, retreatledelse, seminarvirksomhet og undervisning i ulike kristne sammenhenger. 

Som forkynner brenner jeg spesielt for å formidle sentrale, klassiske tema fra Bibelen og vekkelseskristendommen slik at de blir forståelige i dag.

Dette er temaer jeg ofte og gjerne underviser:

 • Korsets kraft og forsoningens betydning
 • Åndelig dømmekraft i møte med ulike strømninger i tida og menigheten  
 • Åndsvirkeligheten og kampen mot det onde
 • Gudsfrykt og lydighet
 • Guds ledelse
 • Nådegaver og Den hellige ånds gjerning
 • Bibelens autoritet og rolle i troens liv
 • Vekkelsen vi trenger

Jeg kjenner også stor glede ved å drive med bibelundervisning og bibelutleggelse. Som forkynner er det et mål for meg å forene kunnskapen jeg har tilegnet meg som bibelforsker med dyp kristen erfaring. 

Jeg forkynner og formidler innenfor ulike formater, som: 

 • Taleoppdrag på gudstjenester og møter
 • Enkeltseminarer og seminardager
 • Møte- og seminarhelger
 • Retreater, fortrinnsvis temaretreater
 • Bibelundervisning

Jeg inviterer også til møte- og seminarhelger jeg selv står ansvarlig for. 

Jeg tar taleoppdrag over hele landet. 

Jeg har i liten grad anledning til å tilpasse eller strømlinjeforme det jeg formidler etter «lokale» konsepter eller opplegg. Det handler dels om tidsbruk, dels om at jeg opplever at jeg fungerer best i nådegaven som forkynner når jeg er fri til å justere underveis og la Ånden lede. 

Fordi jeg lever av dette, må jeg normalt ta et honorar, i tillegg til dekning av reise. Størrelsen på honoraret gjøres etter nærmere avtale.  

Smakebiter på ulike tema jeg formidler finner du under fanen «Opptak av taler».

Ved forespørsel om tale- eller undervisningsoppdrag send fortrinnsvis en e-post til goholmaas@gmail.com, så vil jeg svare så fort jeg kan.